TANGAZO LA AJIRA JESHI LA POLISI 2013/2014

  TANGAZO LA AJIRA

Jeshi la Polisi Tanzania katika mwaka wa fedha 2013/2014 litaajiri vijana kutoka katika makundi yafuatayo: waliomaliza kidato cha nne mwaka 2012, kidato cha sita mwaka 2013, JKT/JKU mwaka 2013 na vyuo vya elimu ya juu mwaka 2013.Taratibu zinakamilishwa ili waliomaliza kidato cha nne na sita na waliojaza fomu za maombi kabla ya kumaliza mitihani yao ya mwisho waitwe kwenye usaili. Usaili wa vijana wa JKT umekamilika mapema mwezi Aprili, 2013.Tangazo hili linawaalika vijana walioko kwenye vyuo vya elimu ya juu nchini watakaohitimu masomo hivi karibuni na wanaopenda kujiunga na Jeshi la Polisi.Fomu za waombaji baada ya kujazwa kikamilifu ziletwe na mkuu wa chuo kabla ya tarehe 30/6/2013 kwa:

Inspekta Jenerali wa Polisi,

Makao Makuu ya Polisi,

S.L.P. 9141,

DAR ES SALAAM.

Fani zinazotakiwa ni; Shahada za Menejimenti ya Rasilimali watu, Utawala, Uchumi, Usimamizi wa Sheria na Utekelezaji(BaLE), Ualimu, Sosholojia, Saikolojia na Ushauri Nasihi(Educational Psychology and Councelling),Takwimu, Lugha(Kiswahili/Kiingereza/Kifaransa/Kireno/Kiarabu), Usimamizi wa Programu za Maendeleo ya Jamii, Uhusiano wa Kimataifa, Uhandisi Mitambo(Mechanical Engineering), Uhandisi Kompyuta(Net Work, System Analyst, Data Base, Electronic & Telecommunications), Uandishi wa Habari, Mawasiliano ya Umma, Upangaji na Uendeshaji miradi, Jinsia na Watoto. Pia stashahada katika Usimamizi wa programu za maendeleo ya Jamii, Utunzaji kumbukumbu na Ukutubi.

Sifa za Muombaji:

  • Awe raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

  • Awe na umri usiozidi miaka 28.

  • Awe na tabia njema.

  • Awe hajawahi kushtakiwa kwa kosa la jinai.

  • Awe na afya njema.

  • Awe hajaoa/hajaolewa au kuwa na mtoto.

  • Awe tayari kufanya kazi popote ndani na nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

  • Asiwe na alama za kuchora mwilini(Tatuu).

  • Awe hajawahi kutumia madawa ya kulevya na

  • Awe tayari kuhudhuria mafunzo ya Polisi.

Imetolewa na:

Ofisi ya Inspekta Jenerali wa Polisi,

Makao Makuu ya Polisi,

S.L.P. 9141,

DAR ES SALAAM.

fomu ya maombi ya kujiunga na jeshi la polisi kwa ajili ya vijana waliopo vyuoni

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s